We would like to send you notifications on the latest FamilyRated Club offers.

Man Utd sẽ làm gì để ế Ronaldo ở l ạ i ?

ljjuhang

mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Man Utd sẽ mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">làm Calibri;color:black"> mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">để color:black">ế mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Ronaldo mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black">l color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">i color:black">? mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black"> mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">"S mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black">h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black">u b mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black">n tên đình công trong đ mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black">i luôn là m mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black">t l mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black">i th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">" hu mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black">n luy mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black">n thành viên Alex Ferguson t mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black">ng nói khi tuy mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black">n m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ t color:black">Robin Van Persie hè mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black">p t2 t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black">Arsenal, m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black">c dù Man Utd có Wayne Rooney, Javier Hernandez và Danny Welbeck. Quan đi color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">tính mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">chất color:black">anh ta càng mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">nhiều Calibri;color:black">thì mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">càng có nhiều color:black">công việc, thì càng có mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">khả Calibri;color:black">năng ghi bàn. color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black">mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Trong color:black">mùa mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">gi color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">i mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">2012-2013 color:black">, mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Van mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Persie color:black">_ Calibri;color:black">_ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">_ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">_ color:black">_ color:black">_ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">_ color:black">_ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">_ color:black">_ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">_ color:black">_ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">_ color:black">_ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">_ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">_ color:black">_ color:black">tôi khác nhau. color:black">Anh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black">y đã ch mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">i 38 tr mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black">n, ghi 26 bàn. mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Và Man color:black">Utd cũng ghi được Calibri;color:black">86 bàn mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">thắng color:black">, Calibri;color:black">thành mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">tích mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black">mức mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">đọng color:black">lâu mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">nhất color:black">. mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black"> mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black"> mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> Calibri;color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black"> mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black">k mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> color:black">21. mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Theo Athletic, đó là lý do t color:black">ạ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">i sao HLV Erik Ten Hag kiên quy color:black">ế mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">t gi mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ữ Calibri;color:black"> Cristiano Ronaldo, m mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ặ Calibri;color:black">c dù anh không còn mu mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố Calibri;color:black">n mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ở color:black"> l mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ạ color:black">i Old Trafford. Có m mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ Calibri;color:black">t ti mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ề color:black">n đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ạ color:black">o t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố color:black">t h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">n, đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ặ color:black">c bi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ệ color:black">t là khi Man Utd ch mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ỉ Calibri;color:black"> có Marcus Rashford và Anthony Martial có th color:black">ể mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> đá.mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Trong năm mùa gi color:black">ả mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">i g mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ Calibri;color:black">n đây, 4 đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">i hàng đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ color:black">u đã ghi đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ượ color:black">c ít bàn th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ắ color:black">ng nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">t là Man Utd (68 bàn), Chelsea (63), Man Utd (66), Chelsea (58) và
Tottenham (69), t
mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ươ color:black">ng mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ứ color:black">ng. Theo th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố color:black">ng kê này, đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">i mu mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố color:black">n l mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ọ color:black">t vào top 4 mùa t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ color:black">i ph mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black">i đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black">m b mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black">o ghi đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ượ color:black">c kho mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black">ng 69 bàn th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ắ color:black">ng tr mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ở color:black"> lên. mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Top 4 đ mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ Calibri;color:black">i mùa tr mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ướ color:black">c đã c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ủ color:black">ng c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố color:black"> ti mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ề color:black">n đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ạ color:black">o này v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ color:black">i các h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ợ color:black">p đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ồ color:black">ng đáng chú ý, nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ư color:black"> Erling Haaland (Man City), Darwin Nunez (Liverpool), Raheem
Sterling (Chelsea) và Richarlison (Tottenham). Và Man Utd v
color:black">ừ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">a mang đ color:black">ế mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">n cho ba tân binh, c color:black">ả mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> hai mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ở Calibri;color:black"> tuy mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">n đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ườ color:black">ng th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">p h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">n, bao g mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ồ color:black">m h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ậ color:black">u v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ệ color:black"> Tyrell Malacia, Lisandro Martinez và ti color:black">ề mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">n v mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ệ Calibri;color:black"> Christian Eriksen.mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Mùa tr mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ướ Calibri;color:black">c, Man Utd l mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ Calibri;color:black">n đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ color:black">u tiên k mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">t thúc m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">t gi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black">i đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">u hàng đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ color:black">u mà không có s mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ự color:black"> khác bi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ệ color:black">t v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ề color:black"> m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ụ color:black">c tiêu. Hàng phòng ng mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ự Calibri;color:black"> c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ủ color:black">a h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ọ color:black"> đã đâm th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ủ color:black">ng 57 bàn th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ắ color:black">ng, l mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ị color:black">ch s mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ử color:black"> nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">t c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ủ color:black">a gi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black">i đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">u. Đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">i cũng ghi đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ượ color:black">c 57 bàn th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ắ color:black">ng, trong đó s mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố color:black"> l mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ượ color:black">ng m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ụ color:black">c tiêu c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ủ color:black">a Ronaldo chi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">m 32%. Man Utd c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ color:black">n ghi đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ượ color:black">c nhi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ề color:black">u h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">n so v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ color:black">i các m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ụ color:black">c tiêu mùa 12 tr mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ướ color:black">c đó, đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ể color:black"> có nhi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ề color:black">u c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black"> h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">i h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">n trong top 4.mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">S mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả Calibri;color:black">n ph mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ẩ color:black">m Man Utd mùa tr mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ướ color:black">c th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">t v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ọ color:black">ng. Ronaldo ghi đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ượ color:black">c g mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ color:black">n m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">t ph mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ color:black">n ba m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ụ color:black">c tiêu c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ủ color:black">a đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">i, m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ặ color:black">c dù chu mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ỗ color:black">i dài nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">t trong s mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ự color:black"> nghi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ệ color:black">p. Fernandes đã ghi đ mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ượ Calibri;color:black">c 10 bàn th mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ắ Calibri;color:black">ng, nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ư color:black">ng thông s mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố color:black"> này gi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black">m m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ạ color:black">nh so v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ color:black">i 18 bàn th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ắ color:black">ng trong mùa gi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black">i 2020-2021. Edinson Cavani hi mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế Calibri;color:black">m khi ch mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">i, Jadon Sancho đã không th mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ể Calibri;color:black"> b mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ắ color:black">t k mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ị color:black">p v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ color:black">i bóng đá Anh, và Marcus Rashford và Anthony Martial đã tr color:black">ả mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">i qua mùa gi color:black">ả mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">i t mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ồ Calibri;color:black">i t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ệ color:black"> nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ở color:black"> Man Utd. mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">M mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ườ Calibri;color:black">i Hag đang c mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố Calibri;color:black"> g mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ắ color:black">ng xây d mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ự color:black">ng l mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ạ color:black">i v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ở color:black"> k mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ị color:black">ch t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">n công c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ủ color:black">a Man Utd. Trong năm tr color:black">ậ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">n đ mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ Calibri;color:black">u thân thi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ệ color:black">n, h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ọ color:black"> đã ghi trung bình 3,4 bàn m mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ỗ Calibri;color:black">i tr mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ậ color:black">n. M mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ặ color:black">c dù ch mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ỉ color:black"> thân thi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ệ color:black">n, các m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ụ color:black">c tiêu luôn giúp các ti mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ề Calibri;color:black">n đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ạ color:black">o nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ư color:black"> Rashford, Martial ho mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ặ Calibri;color:black">c Sancho t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ự color:black"> tin h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">n. H mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ọ color:black"> d mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ự color:black"> ki mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">n mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">​​ Calibri;color:black">s mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ẽ color:black"> d mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ẫ color:black">n đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ color:black">u cu mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">c t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">n công t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">n công mùa t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ color:black">i, v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ color:black">i Fernandes ch mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">i mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ở color:black"> v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ị color:black"> trí công c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">ng. mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Li mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ệ Calibri;color:black">u Ronaldo không có kh mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả Calibri;color:black"> năng ghi đi mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ể Calibri;color:black">m nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ữ color:black">ng ng mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ườ color:black">i ch mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">i này đã đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ượ color:black">c c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black">i thi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ệ color:black">n? Nó đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ượ color:black">c đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black">m b mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black">o r mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ằ color:black">ng n mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">u Ronaldo không ch mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">i, c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black"> h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">i hoàn thành nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ữ color:black">ng ng mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ườ color:black">i ch mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">i khác s mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ẽ color:black"> l mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ color:black">n h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">n, d mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ẫ color:black">n đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">n kh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black"> năng ghi đi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ể color:black">m cao h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">n. mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Trong sáu mùa v color:black">ừ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">a qua, Fernandes c color:black">ầ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">n trung bình 2,8 k color:black">ế mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">t thúc cho m color:black">ụ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">c tiêu đ color:black">ể mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> ghi m mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ Calibri;color:black">t bàn th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ắ color:black">ng, và hi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ệ color:black">u su mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">t này cũng mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ổ color:black">n đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ị color:black">nh trong nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ữ color:black">ng năm qua. Trong mùa gi mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả Calibri;color:black">i 2020-2021, anh mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ Calibri;color:black">y tuy mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ệ color:black">t v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ờ color:black">i v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ color:black">i 18 bàn th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ắ color:black">ng, t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ừ color:black"> 51 k mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">t thúc cho đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">n m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ụ color:black">c tiêu. Mùa tr mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ướ color:black">c, s mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố color:black"> l mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ượ color:black">ng phát súng nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ư color:black"> th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black"> v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ color:black">i Fernandes ch mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ỉ color:black"> là 29, gi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black">m g mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ color:black">n m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">t n mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ử color:black">a. mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">V mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ Calibri;color:black">i Rashford, màn trình di mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ễ Calibri;color:black">n c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ủ color:black">a anh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">y là 3,1 trong năm ngoái. Gi mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố Calibri;color:black">ng nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ư color:black"> Fernandes, Rashford hoàn thành m mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ụ Calibri;color:black">c tiêu 37 l mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ Calibri;color:black">n 2020-2021, nh mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ư Calibri;color:black">ng tham s mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố color:black"> đó gi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black">m xu mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố color:black">ng 12 l mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ color:black">n trong mùa gi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black">i 2021-2022, th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ậ color:black">m chí không m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">t ph mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ color:black">n ba mùa tr mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ướ color:black">c. mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">Hi mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ệ Calibri;color:black">u su mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">t c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ủ color:black">a Sancho và Martial t mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố Calibri;color:black">t h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">n, t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ươ color:black">ng mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ứ color:black">ng 2.0 và 2,6 cú sút v mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ề Calibri;color:black"> m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ụ color:black">c tiêu c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ủ color:black">a m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ụ color:black">c tiêu cho m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">t b mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black">ng. Và màn trình di mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ễ Calibri;color:black">n c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ủ color:black">a Ronaldo mùa tr mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ướ color:black">c đã đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ạ color:black">t 2,4, v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ color:black">i 18 bàn th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ắ color:black">ng t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ừ color:black"> 43 cú sút vào m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ụ color:black">c tiêu. S mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố color:black"> li mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ệ color:black">u th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố color:black">ng kê đó cho th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">y Ronaldo có m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">t màn trình di mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ễ color:black">n ghi bàn t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ừ color:black"> m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ụ color:black">c tiêu cao c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ủ color:black">a Sancho. mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">H mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ Calibri;color:black">n n mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ữ color:black">a, không còn Ronaldo, Man Utd cũng s mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ẽ Calibri;color:black"> làm t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố color:black">t h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">n trong giai đo mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ạ color:black">n đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ể color:black"> t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ạ color:black">o áp l mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ự color:black">c t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ừ color:black"> xa. Đi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ề color:black">u đó giúp h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ọ color:black"> giành đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ượ color:black">c nhi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ề color:black">u qu mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black"> bóng h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">n, gi mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ữ color:black"> bóng dài h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">n và cũng d mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ẫ color:black">n đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">n kh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ả color:black"> năng t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ạ color:black">o ra nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ữ color:black">ng c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black"> h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">i l mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ color:black">n h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">n. mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">T mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ Calibri;color:black">t nhiên, m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ườ color:black">i Hag v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ẫ color:black">n c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ color:black">n Ronaldo, khi Man Utd khó có th color:black">ể mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"> đ mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ư Calibri;color:black">a đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">n m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">t ti mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ề color:black">n đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ạ color:black">o h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ạ color:black">ng cao khác m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ặ color:black">c dù th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ờ color:black">i gian chuy mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ể color:black">n nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ượ color:black">ng v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ẫ color:black">n còn h mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">n m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">t tháng đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ể color:black"> đóng c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ử color:black">a. H mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">n n mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ữ color:black">a, n mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">u Martial b mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ị color:black"> th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ươ color:black">ng, anh ta v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ẫ color:black">n c mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ầ color:black">n m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">t ng mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ườ color:black">i ch mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ơ color:black">i thay th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">. Ronaldo s mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ẽ Calibri;color:black"> th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ườ color:black">ng xuyên đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">n trên băng gh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black"> d mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ự color:black"> b mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ị color:black">. Nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ư color:black">ng làm th mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black"> nào đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ể color:black"> thuy mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ế color:black">t ph mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ụ color:black">c siêu sao 37 -y -old ch mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ Calibri;color:black">p nh mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ậ color:black">n t mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ừ color:black"> b mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ỏ color:black"> v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ị color:black"> trí "chính" s mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ẽ Calibri;color:black"> là m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ộ color:black">t v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ấ color:black">n đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ề color:black"> khó khăn đ mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ố color:black">i v mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ớ color:black">i m mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">ườ color:black">i hag. mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">Xem
trực tiếp tỉ số bóng đá tại link này: http://www.metasports.vn.
"Times New Roman"">#FIFA
  #TheThao  #BongDa  #Metasport  #Vleague  #Ronaldo

Jul 29, 2022 @ 08:19 am

Leave A Reply